Studenter mot alle odds

Youth for development Foto Ingunn Eriksen
Lina Majzoub (18), Ibrahim Kayed (18), Mohamad Ayouab (24) og Mohammad Atifi (24) i samtale med Tarjei Leistad. (Foto Ingunn Eriksen)

Tirsdag 14 mars besøkte Fagforbundets Palestina-ambassadører  Mar Elias, den minste palestinske flyktningleiren i Beirut. Vi møtte organisasjonen Youth for development  (YFD) som er støttet av bl.a. Norsk Folkehjelp og nordiske land. Organisasjonen tilbyr yrkesrettet opplæring. Prosjektet er rettet mot palestinske, syriske og libanesiske unge i leirene. I alle de palestinske leirene bor det nå et stort antall syriske flyktninger og fattige libanesere, og YFD ønsker å gi et tilbud alle unge i leirene.

Lina Majzoub (18), Ibrahim Kaye (18), Mohamad Ayouab (24) og Mohammad Atifi ( 24) er alle palestinere, og de tar et ettårig kurs i bedrifts- og kontorledelse i regi av YFD. Det som gjorde størst inntrykk på meg, var å se optimismen og gløden de hadde, til tross for forholdene de lever og studerer under. Små, varme og trange klasserom med alt for mange elever og begrenset tilgang til undervisningsmateriell. Flere måtte dele datamaskin.

Drømmen om en jobb

For oss er det fort gjort å tenke at det ikke er noe vanskelig å skaffe seg en jobb, men virkeligheten her er ikke slik vi er vant til; her er det ikke bare å søke på en skole, få stipend og studielån. Nei, så enkelt er det ikke, det er dyrt å studere i Libanon. Den eneste muligheten for mange er å kvalifisere seg til et stipend. Hovedformålet med kurset er å gjøre det lettere å komme inn på universitet og få en bachelor i økonomi,  eller å få jobb rett etter eksamen.

Det libanesiske arbeidsmarkedet er i stor grad stengt for palestinske flyktninger, og det er et tredvetalls yrker de er utestengt fra. Lina og de tre unge mennene har et intenst ønske om å kunne realisere sin felles stor drøm:  å skaffe seg en utdannelse og en jobb, og skape seg en fremtid i et land som ikke vil ha dem.  De har god tro på mulighetene for de kjenner flere som har gått på yrkesopplæringen til YFD og har fått jobb.

 

En jobb kan være veien ut av de uverdige livet i de overbefolket leirene, selv om de vet at en jobb innebærer lavere lønn enn libanesere med samme utdanning. Rettferdige arbeidsforhold har de ingen illusjoner om.

Vil tilbake til besteforeldrenes fødested

Det som kjennetegner unge palestinske flyktninger i Libanon, er ønsket om å få oppfylt sin rett til å returnere til familiens hjemstedet.  FNs generalforsamlings resolusjon 194 ga palestinerne denne retten under krigen mellom Israel og arabiske stater i perioden 1947-1949 da rundt 750 000 palestinerne ble fordrevet og flyktet til nabolandene. Ingen av de unge har noensinne vært i Palestina, men de føler seg som fremmede i Libanon. Ibrahim drømmer om at han en dag kan bosette seg i Haifa, sine forfedres hjemsted. Han vil bo og jobbe der hvor han har sine røtter.  Resolusjon 194 gir han retten til å returnere selv om Haifa nå ligger innenfor Israels 1967-grenser.

Til Libanon

Hva skjedde?
I dag er det mandag, om akkurat èn uke er jeg i Libanon. Det er en surrealistisk tanke, en tanke som for bare to-tre år siden var helt fjern.

Så, hvordan i all verden havnet jeg, Anne Auglend, 57 år, sølvbryllup vel overstått og med to tenåringsbarn, her, på vei til Libanon?
Det er den berømmelige snøballen, – den startet å trille en dag da min da 15 år gamle datter spurte omtrent som så; “du mener så mye om så mange ting mamma, hvorfor gjør du ingen ting?” Jeg ble svar skyldig!
Ikke lenge etter ble jeg spurt om jeg ville stille som yrkesseksjonsleder i regionen, da måtte jeg jo svare “ja”, og det har jeg fortsatt med, å svare “ja”, også da spørsmålet om jeg ville bli ambassadør for Palestina kom.

Slik ble jeg altså medlem av Fagforbundets ambassadørkorps for Palestina, og skal her blogge om reisen til Libanon våren 2018.

Samarbeidsavtalen og ambassadørkorpset
I 2009 inngikk Fagforbundet og Norsk Folkehjelpen en omfattende samarbeidsavtale for å støtte palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking.
Avtalen ble i 2017 underskrevet til å gjelde for fire nye år.

Fagforbundet vil i perioden 2018 – 2021 investeres nær 20 mill. i politisk påvirkningsarbeid i Norge, programstøtte til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina og Libanon, og til klasebomberydding i Laos.
Ambassadørkorpset for Palestina skal formidle kunnskap ut til Fagforbundets medlemmer.