Studenter mot alle odds

Youth for development Foto Ingunn Eriksen
Lina Majzoub (18), Ibrahim Kayed (18), Mohamad Ayouab (24) og Mohammad Atifi (24) i samtale med Tarjei Leistad. (Foto Ingunn Eriksen)

Tirsdag 14 mars besøkte Fagforbundets Palestina-ambassadører  Mar Elias, den minste palestinske flyktningleiren i Beirut. Vi møtte organisasjonen Youth for development  (YFD) som er støttet av bl.a. Norsk Folkehjelp og nordiske land. Organisasjonen tilbyr yrkesrettet opplæring. Prosjektet er rettet mot palestinske, syriske og libanesiske unge i leirene. I alle de palestinske leirene bor det nå et stort antall syriske flyktninger og fattige libanesere, og YFD ønsker å gi et tilbud alle unge i leirene.

Lina Majzoub (18), Ibrahim Kaye (18), Mohamad Ayouab (24) og Mohammad Atifi ( 24) er alle palestinere, og de tar et ettårig kurs i bedrifts- og kontorledelse i regi av YFD. Det som gjorde størst inntrykk på meg, var å se optimismen og gløden de hadde, til tross for forholdene de lever og studerer under. Små, varme og trange klasserom med alt for mange elever og begrenset tilgang til undervisningsmateriell. Flere måtte dele datamaskin.

Drømmen om en jobb

For oss er det fort gjort å tenke at det ikke er noe vanskelig å skaffe seg en jobb, men virkeligheten her er ikke slik vi er vant til; her er det ikke bare å søke på en skole, få stipend og studielån. Nei, så enkelt er det ikke, det er dyrt å studere i Libanon. Den eneste muligheten for mange er å kvalifisere seg til et stipend. Hovedformålet med kurset er å gjøre det lettere å komme inn på universitet og få en bachelor i økonomi,  eller å få jobb rett etter eksamen.

Det libanesiske arbeidsmarkedet er i stor grad stengt for palestinske flyktninger, og det er et tredvetalls yrker de er utestengt fra. Lina og de tre unge mennene har et intenst ønske om å kunne realisere sin felles stor drøm:  å skaffe seg en utdannelse og en jobb, og skape seg en fremtid i et land som ikke vil ha dem.  De har god tro på mulighetene for de kjenner flere som har gått på yrkesopplæringen til YFD og har fått jobb.

 

En jobb kan være veien ut av de uverdige livet i de overbefolket leirene, selv om de vet at en jobb innebærer lavere lønn enn libanesere med samme utdanning. Rettferdige arbeidsforhold har de ingen illusjoner om.

Vil tilbake til besteforeldrenes fødested

Det som kjennetegner unge palestinske flyktninger i Libanon, er ønsket om å få oppfylt sin rett til å returnere til familiens hjemstedet.  FNs generalforsamlings resolusjon 194 ga palestinerne denne retten under krigen mellom Israel og arabiske stater i perioden 1947-1949 da rundt 750 000 palestinerne ble fordrevet og flyktet til nabolandene. Ingen av de unge har noensinne vært i Palestina, men de føler seg som fremmede i Libanon. Ibrahim drømmer om at han en dag kan bosette seg i Haifa, sine forfedres hjemsted. Han vil bo og jobbe der hvor han har sine røtter.  Resolusjon 194 gir han retten til å returnere selv om Haifa nå ligger innenfor Israels 1967-grenser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s